ISTTA Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor

İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor. Yalçın Aydın başkanlığında toplanan yönetim kurulu 4 Aralık 2019 Çarşamba günü derneğin merkezinde toplanarak Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.

Olağanüstü Genel Kurul, 23 Aralık Pazartesi günü saat 14:00'te derneğin merkezinde (Büyükdere Cad. No:126, Özsezen İş Merkezi C Blok Asma Kat Esentepe, Şişli, İstanbul) aşağıdaki gündem ile toplanacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantı 30 Aralık Pazartesi günü aynı adres ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın tekrar edilecektir.

GÜNDEM MADDELERİ 

01 - Yoklama

02 - Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

03 - Divan Heyetin seçimi ve Divan Heyetine imza yetkisinin verilmesi

04 - Yönetim Kurulu seçimi

05 - Dilek ve temenniler

06 - Kapanış